30. mars 2013

23. mars 2013

Inn fra havet

Gikk på en smell: "Gode miner - slett spill!"
       (2. Verdenskrig).

12. mars 2013

Furet furu

Håndlafting: hører med til eldgamle norske byggetradisjoner, men også i dag bygges/leveres en del hytter og hus i håndlaft.