10. juni 2013

Jeg vet en seter

med grønn glede
... for små og for store.