16. juni 2015

Vilt på innmark

Rådyr
... og en tjeld snek seg visst med på bildet, også.